فیلم معرفی ابرسازه فلزی (بخش 1)

در این بخش ، فیلم های مربوط به خواندن فایل خروجی ETABS یا SAP2000 و مدل سازی سه بعدی در محیط Tekla Structures، تنظیمات مربوط به اتصالات ، طراحی اتصالات تیر به ستون ، اتصالات تیر به تیر ، وصله ستون ها و اتصالات انتهای مهاربندها قرار گرفته است. برای دانلود این فیلم ها ، لطفا بر روی لینک های مربوطه کلیک فرمایید.

مدل سازه سه بعدی سازه

اتصالات تیر به ستون

اتصالات وصله ستون

اتصالات تیر به تیر

گاست پلیت ها