قیمت محصولات

قیمت محصولات نرم افزاری گروه ابرسازه ها به شرح ذیل می باشد :

 

   ابرسازه فلزی (نگارش 12.5.5)  : 11,500,000 تومان

   ابرسوله (نگارش 7.6.0)  : 11,200,000 تومان

   ابرسازه بتنی (نگارش 9.1.5)  : 10,000,000 تومان

   ابرپی (نگارش 8.4.0)  : 6,500,000 تومان

 

* برای اطمینان و مقایسه نتایج ، مشاهده نمونه ای از خروجی نرم افزارها از فایل شما با ارسال فایل ETABS یا  SAP2000 به تلگرام  به شماره 09354728851 میسر است.