قیمت محصولات

قیمت محصولات نرم افزاری گروه ابرسازه ها به شرح ذیل می باشد :

 

   ابرسازه فلزی (نگارش 12.5.5)  : 7,500,000 تومان

   ابرسوله (نگارش 6.3.0)  : 7,200,000 تومان

   ابرسازه بتنی (نگارش 8.2.0)  : 6,900,000 تومان

   ابرپی (نگارش 8.1.0)  : 4,700,000 تومان

 

* در صورت خرید نقدی هریک از محصولات ، مبلغ 15 درصد به عنوان تخفیف از مبالغ فوق کسر می گردد.

* در طرح خرید قسطی ، 5 درصد تخفیف شامل محصولات می گردد.

* خرید کل پکیج ( شامل هر چهار محصول) تخفیف 20 درصدی را به دنبال خواهد داشت.

* برای اطمینان و مقایسه نتایج ، مشاهده نمونه ای از خروجی نرم افزارها از فایل شما با ارسال فایل ETABS یا  SAP2000 به تلگرام  به شماره 09354728851 میسر است.