قیمت محصولات

قیمت محصولات نرم افزاری گروه ابرسازه ها به شرح ذیل می باشد :

 

   ابرسازه فلزی (نگارش 14.2.5)  : 12,500,000 تومان

 ابرسوله (نگارش 8.0.0)  : 12,000,000 تومان

   ابرسازه بتنی (نگارش 9.1.5)  : 12,000,000 تومان

   ابرپی (نگارش 8.4.0)  : 6,500,000 تومان

 

* برای اطمینان و مقایسه نتایج ، مشاهده نمونه ای از خروجی نرم افزارها از فایل شما با ارسال فایل ETABS یا  SAP2000 به تلگرام  به شماره 09354728851 میسر است.