نمونه خروجی های نرم افزار ابر پی

نقشه های تهیه شده توسط نرم افزار ابرپی در این بخش به عنوان نمونه ای از خروجی های این نرم افزار آماده دانلود می باشد. این نقشه ها شامل انواع فونداسیون های نواری و گسترده می باشد که مربوط به سازه های متنوع اجرا شده در طی دو سال گذشته اند.لطفا با کلیک راست بر روی نام فایل (نام انگلیسی) و انتخاب گزینه Save target as آن را دانلود فرمایید.

 7Stories(Steel).dwg مربوط به ساختمان مسکونی است که با ابرپی و ابرسازه فلزی نقشه های آن تهیه شده اند و در منطقه شرق تهران ساخته شده است.

CityCenterSteel.dwg و CityCenterConcrete.dwg ساختمان های تجاری هستند که با ابرسازه فلزی ، ابرپی و ابرسازه بتنی تهیه شده است. طرح اولیه این ساختمان تجاری فلزی بوده و سپس به بتنی تغییر یافته است و در نهایت ، پروژه به صورت بتنی در استان آذربایجان شرقی اجرا شده است.

finalFoundation.dwg نقشه پی یک ساختمان تجاری بزرگ در شهر رشت می باشد که همراه با نقشه های میکرو پایل و توسط نرم افزار ابرپی ترسیم شده است. این سازه دارای فونداسیون گسترده است.

bazarche.dwg نقشه سازه و فونداسیون یک مجتمع تجاری بزرگ است با ابرسازه بتنی و ابرپی تهیه شده است و قسمتی از یک طرح بزرگ تجاری در است که هم اکنون در حال ساخت می باشد.